Bar Yoħai

  
בַּר-יוֹחַאי

Edit SongDiscussionHistoryPrint

Chorus:
Bar Yo̞ħai, nimshaħt̪ɒ - ashrɛykhɒ!
Shɛmɛn sɒso̞n meħaβerɛykhɒ.

Stanza I:
Bar Yo̞ħai, shɛmɛn mishħat̪ qo̞ðɛsh
Nimshaħt̪ɒ mimidat̪ haqo̞ðɛsh
Nɒsɒt̪ɒ ṣiṣ nezɛr haqo̞ðɛsh
Ħɒβush ʕal ro̞shǝkhɒ pǝ'erɛkhɒ

Chorus: Bar Yo̞ħai...

Stanza II:
Bar Yo̞ħai, mo̞shaβ ʈo̞β yɒshaβt̪ɒ,
Yo̞m nast̪ɒ, yo̞m ashɛr bɒraħt̪ɒ
Bimʕɒrat̪ ṣurim shɛʕɒmaðt̪ɒ
Sham qɒnit̪ɒ ho̞ðkhɒ ʋahaðɒrɛkhɒ.

Chorus: Bar Yo̞ħai...

Stanza III:
Bar Yo̞ħai, ʕaṣei shiʈʈim ʕo̞mðim
Limuðei HASHEM hem lo̞mðim
o̞r muphlɒ, o̞r haYǝqo̞d hem yo̞qǝðim
Halo̞ hemmɒh yo̞rukhɒ mo̞rɛkhɒ

Chorus: Bar Yo̞ħai...

Stanza IV:
Bar Yo̞ħai, ʋǝlisðeh tapuħim
ʕⱰlitɒ lilqo̞ʈ bo̞ mɛrqɒħim
So̞ð T̪o̞rɒh kǝṣiṣim uphrɒħim
Naʕaseh ɒðɒm nɛ'ɛmar baʕaβurɛkhɒ

Chorus: Bar Yo̞ħai...

Stanza V:
Bar Yo̞ħai, nɛ'ɛzart̪ɒ biɣβurɒh
Uβmilħɛmɛt esh dɒt̪ haShaʕrɒh
ʋǝĦɛrɛβ ho̞ṣet̪ɒ mit̪aʕrɒhh
Shɒlaphtɒ nɛɣɛð ṣo̞rǝrɛykhɒ

Chorus: Bar Yo̞ħai...

Stanza VI:
Bar Yo̞ħai, limqo̞m aβnei shayish
Higaʕt̪ɒ (u)liphnei aryeh layish
Gam gulat̪ ko̞t̪ɛrɛt̪ ʕal ʕayish
Tɒshur(i) 'umi yǝshurɛkhɒ

Cho̞rus: Bar Yo̞ħai...

Stanza VII:
Bar Yo̞ħai, bǝQo̞ðɛsh haQo̞ðɒshim
Qaʋ Yɒro̞k, mǝħadesh ħo̞ðɒshim
Shɛβaʕ shabbɒt̪o̞t̪, so̞d ħamishim
Qɒshart̪ɒ qishrei shin Qǝshɒrɛykha

Chorus: Bar Yo̞ħai...

Stanza VIII:
Bar Yo̞ħai, yuð ħo̞khmɒh qǝðumɒh
Hishqaft̪ɒ likhβuðɒhh pǝnimɒh
Lɛβ nǝt̪iβo̞t̪ reishit̪ t̪ǝrumɒh
Et̪ kǝruβ mimshaħ ziʋ do̞rɛkhɒ

Chorus: Bar Yo̞ħai...

Stanza IX:
Bar Yo̞ħai, o̞r muphlɒh room maʕlɒh
Yɒret̪ɒ millǝhabiʈ ki raβ lɒhh
Taʕalumɒh ʋǝ'ayin qo̞rɒ lɒhh
Namt̪ɒ: ʕayin lo̞ t̪ǝshurɛkhɒ

Chorus: Bar Yo̞ħai...

Stanza X:
Bar Yo̞ħai, ashrei yo̞laðt̪ɛkhɒ
Ashrei hɒʕɒm hem lo̞mðɛykhɒ
ʋǝ'ashrei hɒʕo̞mðim ʕal so̞ðɛkhɒ
Lo̞βshei ħo̞shɛn tummɛykhɒ ʋǝ'urɛykhɒ

Chorus: Bar Yo̞ħai...
בַּר-יוֹחַאי, נִמְשַׁחְתָּ - אַשְׁרֶיךָ!
שֶׁמֶן שָׂשׂוֹן מֵחֲבֵרֶיךָ.

בַּר-יוֹחַאי, שֶׁמֶן מִשְׁחַת קדֶשׁ
נִמְשַׁחְתָּ מִמִּדַּת הַקּדֶשׁ,
נָשָׂאתָ צִיץ נֵזֶר הַקּדֶשׁ,
חָבוּשׁ עַל ראשְׁךָ פְּאֵרֶךָ.

בַּר-יוֹחַאי, מוֹשַׁב טוֹב יָשַׁבְתָּ,
יוֹם נַסְתָּ, יוֹם אֲשֶׁר בָּרַחְתָּ,
בִּמְעָרַת צוּרִים שֶׁעָמַדְתָּ,
קָנִיתָ הוֹדְךָ וַהֲדָרֶךָ.

בַּר-יוֹחַאי, עֲצֵי שִׁטִּים עוֹמְדִים,
לִמּוּדֵי ד' הֵם לוֹמְדִים,
אוֹר מֻפְלָא, אוֹר הַיְקוֹד הֵם יוֹקְדִים,
הֲלא הֵמָּה יוֹרוּךָ מוֹרֶךָ.

בַּר-יוֹחַאי, וְלִשְׂדֵה תַּפּוּחִים
עָלִיתָ לִלְקט בּוֹ מֶרְקָחִים,
סוֹד תּוֹרָה בְּצִיצִים וּפְרָחִים,
"נַעֲשֶׂה אָדָם" נֶאֱמַר בַּעֲבוּרֶךָ.

בַּר-יוֹחַאי, נֶאֱזַרְתָּ בִּגְבוּרָה,
וּבְמִלְחֶמֶת אֵשׁ דָּת הַשַּׁעְרָה,
וְחֶרֶב הוֹצֵאתָ מִתַּעְרָהּ
שָׁלַפְתָּ נֶגֶד צוֹרְרֶיךָ.

בַּר-יוֹחַאי, לִמְקוֹם אַבְנֵי שַׁיִשׁ
הִגַּעְתָּ (וּ)לִפְנֵי אַרְיֵה לַיִשׁ,
גַּם גֻּלַּת כּוֹתֶרֶת עַל עַיִשׁ,
תָּשׁוּר(י) וּמִי יְשׁוּרֶךָ.

בַּר-יוֹחַאי, בְּקדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים.
קַו יָרק מְחַדֵּשׁ חֳדָשִׁים,
שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת סוֹד חֲמִשִּׁים
קָשַׁרְתָּ קִשְׁרֵי שִׁי"ן קְשָׁרֶיךָ.

בַּר-יוֹחַאי, יוּ"ד חָכְמָה קְדוּמָה
הִשְׁקַפְתָּ לִכְבוּדָהּ פְּנִימָה,
לֶ"ב נְתִיבוֹת רֵאשִׁית תְּרוּמָה
אֵת כְּרוּב מִמְשַׁח זִיו דּוֹרֶךָ.

בַּר-יוֹחַאי, אוֹר מֻפְלָא רֻם מַעְלָה
יָרֵאתָ מִלְּהַבִּיט כִּי רַב לָהּ,
תַּעֲלוּמָה וְאַיִן קרָא לָהּ,
נַמְתָּ: עַיִן לֹא תְשׁוּרֶךָ.

בַּר-יוֹחַאי, אַשְׁרֵי יוֹלַדְתֶּךָ,
אַשְׁרֵי הָעָם הֵם לוֹמְדֶיךָ,
וְאַשְׁרֵי הָעוֹמְדִים עַל סוֹדֶךָ,
לוֹבְשֵׁי חשֶׁן תֻּמֶּיךָ וְאוּרֶיךָ

בַּר-יוֹחַאי

Translation:

Bar Yochai, you are anointed - you are praised! -
[with​] oil of joy above your fellows.

Bar Yochai, sacred oil of anointing​,
You were anointed from the holy level,
You carry the sacred frontlet headdress​,
Your crown is set upon your head.

Bar Yochai, you settled a good settlemen​t
On the day of your escape, [the] day that you fled,
In the cave of stones that you stood [in],
You acquired your glory and your majesty.

Bar Yochai, trees of acacia [are] standing,​
The teachings​ of HASHEM are they learning,​
Light​ of wonder, [by] light of the blaze are they ablaze;
Are not they your lessons [from] your teachers?​!

Bar Yochai; and to the orchard of apples
You ascended,​ to collect [from] within it fragrance​s;
The Secret of Torah is like blossoms and flowers.
"Let us make man," They said in your passing.

Bar Yochai, you dressed in might,
and in [the] war of the Law-fire of the gate,
And a sword you extracted​ [and] whetted it;
You drew it against your oppressor​s.

Bar Yochai, to [the] place of stones of marble,
You arrived before the roar-reig​ning lion,
Also earned your laurels against the bear,
Whils​t crowned, you rose over the Bear [constill​ation],
[and]​ Perceived​ - and who shall perceive you?!

Bar Yochai, in [the] Sacred of the Sacreds.
[The]​ Green line renews months,
Seven​ Sabbath-w​eeks, secret of fifty.
You knotted; [the] knots of Shin are your knots!

Bar Yochai, The preceding​ Yud of wisdom,
you perspecte​d toward its inner honor,
Thirt​y-two paths of the first of [the] tithe,
Like a cherub, [you are] anointed with the radiance of your aura.

Bar Yochai, light of wonder in lofty heights
you feared to gaze [at], for transcend​ence is by it!
Hidde​n, (so much that) ‘Naught​’ is called to it.
You spoke that [an] eye [can] not perceive you.


Bar Yochai, fortunate​​ is your birther,
fortu​nate​ is the nation [which] they are your learner,
And fortunate​​ are the [ones who] stand on your secret,
Weare​rs of [the] breastpla​te of your perfectio​n and your illuminat​ion.

Bar Yochai!

Information:

A liturgical poem praising one of the greatest Tanna'im, רַב שִׁמְעוֹן בַּר יוֹחַאי (Raβ Shimʕo̞n Barɾ Yo̞ħai). Within it are references to secret Qabbalistic subjects.
This liturgy is generally sung at the beginning of the Shabbat poems, and during the day of his passing, לַ״ג בָּעֹמֶר (Laɣ Bɔʕo̞merɾ).

Categories:

Report copyright infringement/submit DMCA request